Pistia stratiotes_1.jpg
Aquarium herstart Afdrukken
Artikels Algemeen - Allerlei...

Danio rerio Izegem

Het is mogelijk dat een prima aquarium in enkele weken totaal omslaat. Zelfs een ervaren liefhebber weet hiermee geen raad. Het eerste waar men dan aan denkt, is dat er wel iets mis zal zijn met het water. Een snelle reactie door onmiddellijk het water te verversen, blijkt het verlies aan vitaliteit nauwelijks meer goed te kunnen maken. Machteloos en ten einde raad moet de liefhebber toezien hoe zijn aquarium wordt afgebroken tot een ‘puinhoop’. Dit alles is echter toe te schrijven aan onoplettendheid. Hadden we beter toegezien dan hadden we al lang in de gaten dat onze planten het niet meer zo goed doen.

 • de kleur van alle planten is bleker geworden
 • de groei is flink teruggelopen
 • grootschalig bladverlies en/of verslijming
 • zien we daar geen algen verschijnen?
 • de aquariumbodem is donker geworden en dichtgeslibd.

In de afbeelding kunt u zien wat er gebeurt als één noodzakelijk voedingselement ontbreekt

1. volledige voeding
2. magnesium ontbreekt
3. fosfor ontbreekt
4. stikstof ontbreekt
5. calcium ontbreekt
6. kalium ontbreekt
7. gedistilleerd water (alle minerale zouten ontbreken).

Hebt u ook het gevoel dat uw planten niet meer groeien als nummer 1 maar eerder als 2 …7
Maar het ontbreken van essentiële voedingselementen is niet de enige oorzaak van het al of niet functioneren van een aquarium. Wanneer de bodem ‘vervuild’ raakt zal het ook niet meer gaan. De afbraakcyclus doet het niet meer goed en raakt ontregeld. Men krijgt algen – ruiten worden vaker vuil etc… Dan wordt het tijd om eens de handen uit de mouwen te steken en de grote kuis te beginnen.

De vraag die we ons nu stellen "Hoe doen we dat en welke bodem gebruiken we daarvoor?" Hiervoor zijn de meningen verdeeld. De één zweert bij alleen vuil zand en daar overheen een gewassen afdeklaag. De ander gebruikt grind en voegt daar eventueel nog diverse stoffen aan toe: vanaf klei tot en met leem en vanaf konijnenkeutels tot en met roestige spijkers. Of deze toevoegingen altijd het juiste resultaat hebben, is niet altijd positief te beantwoorden.
In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om iedere plant zijn ideale voedingsbodem te geven. Dan mogen we slechts 1 plant per aquarium houden! Om te beginnen moeten we de aquariumplanten eigenlijk in 3 groepen onderverdelen:

1. Echte waterplanten

Deze kunt u herkennen aan de onverharde stengel. Zo kunnen ze met de stroming van het water bewegen. De wortels dienen alleen om zich in de bodem vast te zetten maar ook om voedingstoffen uit het water te halen. Er zijn er ook die aan de stengel zijwortels krijgen. Waterplanten zijn de belangrijkste planten voor het aquarium, omdat zij bijdragen aan de belangrijkste processen in het aquariumwater, door middel van fotosynthese zetten ze de afvalstoffen van ons aquarium om in decoratief groen. De bekendste zijn Cabomba caroliniana, Cabomba aquatica, Cabomba furcata (synoniem C. pianhyenis), Ceratophyllum demersum (hoornblad), Limnophila sessiliflora, Myriopyllum aquatica (syn. M. brasiliensis), Vallisneria spirallis en Vallisneria americana va. americana (syn. V. gigantea).


2. Moerasplanten

Deze leven niet het gehele jaar onder water. De soorten die in ons aquarium gehouden worden, komen uit gebieden waar de natte en droge moesson heersen. Tijdens de droge moesson komen de meeste wateren droog te staan. De planten bloeien in deze periode en brengen zaad voort. Vele soorten moerasplanten zijn ook geschikt om langdurig onder water te houden. Zij vermenigvuldigen zich dan bv. door middel van uitlopers. In de handel aangeboden soorten worden vaak boven water gekweekt, ja in heuse plantenkwekerijen. In ons aquarium planten we ze dan onder water en het kan dan ook voorkomen dat ze na enige tijd een volledig ander uitzicht krijgen. In dit verband kan ik de boeken van Christl Kasselman aanbevelen. Er is nog een nieuw boek uitgekomen. Daarin beschrijft ze met kennis van zaken zeer veel aquariumplanten.


3. Kamerplanten

Daaraan moeten we eigenlijk niet veel woorden vuil maken. Ze horen niet thuis in ons aquarium wat de handelaren ook beweren. We moeten dus een aquariumbodem samenstellen die een beetje tegemoet komt aan alle gebruikte planten!  Hieronder een overzicht van mijn werkwijze bij het heropzetten van een aquarium.


A. Voorbereiding.

 • De eerste stap van de voorbereiding is het gezond maken van de filter. Dit gebeurt een veertiental dagen voor de uiteindelijke schoonmaak. We zorgen voor verse watten en voor een goed stromende filter. Op het ogenblik van de grote schoonmaak laten we al het water uit de filter stromen en leggen hem open zodat de zuurstof aan de bacteriën van het filtermedium kan.
 • Aanschaf van alle nodige materialen: Voedingsbodem -turfplaatjes -grind-luchtdarmpjes enz.
 • Prepareren van de voedingsbodem. Ikzelf ben voorstander van een voedingsbodem want het merendeel van de aquariumplanten nemen ook bouwstoffen op via de wortels. Daarom moet de bodem mineraalrijk zijn en een depot van voedingsstoffen voor de planten en dit voor verschillende maanden. In de handel zijn veel voedingsbodems verkrijgbaar. Ze zijn allen goed en hebben alle specifieke eigenschappen. Daarom meng ik ze. D.w.z. ik neem van alles wat. Daarbij meng ik een forse hoeveelheid "Klei-emulsie" en een beetje blauwe klei die met een aardappeldunschiller in fijne schilfers wordt omgevormd. Dit goed alles mengen Voor een aquarium van 200 liter maak ik zo’n 1 liter voedingsbodem.
 • Klaarzetten van kuipen/wasmanden/emmers om oud aquariumwater op te sparen.
 • Klaarleggen van luchtpompje met bruissteentje. Het bruissteentje verzwaren we met wat lood. Dit luchtpompje zullen we opzetten in de kuip waarin onze vissen verblijven. Zo blijven de vissen voorzien van zuurstof en vermijden we sterfgevallen.
 • Klaarmaken van het grind. Ik maak een mengeling zoals Willem Tomey me eens leerde. Grof rijnzand (ga naar een bouwstoffer en schep zelf zand van de toppen van de zandhopen – dit zand is goed uitgespoeld en bevat meer grovere materialen). Ik voeg daarbij nog wat fijn Kift (bouwstoffer). Eén of meerdere zakjes aquariumgrind – fijn grind uit de bodem van de Lesse – Semois etc. (zelf gaan scheppen – mooie uitstap!)

B. Actie

 • De actie begint ’s morgens om acht uur. Eerst een kuip (met deksel) voor 75% vullen met aquariumwater. Daarin enkele aquariumplanten en montage van de bovenvermelde luchtpomp.
 • Overzetten van de vissen. Op deze manier zitten de vissen rustig in het groen en blijven ze ook voorzien van zuurstof.
  Daarna zoveel mogelijk water sparen van het oude aquarium. De planten erbij voegen. Het geeft niet dat het vuil water is door meegekomen slib aan de aquariumplanten. Het is zelfs beter want zo komen er ook voldoende bacteriën mee in ons vers aquarium.
 • De filter laten we leeglopen en zorgen dat er voldoende lucht aan de filtermassa kan. (Om de aanwezige bacteriën te voorzien van zuurstof en in leven te houden).
 • Verwijderen van de oude bodem en reinigen van het aquarium.
 • Plaatsen van de nieuwe bodem. Ikzelf heb mijn laatste bodems als volgt geïnstalleerd: Onderaan turfplaatjes met daarop een zak aqualite (gebakken kleikorrels – mineraalrijk). Daarop de vooraf geprepareerde voedingsbodem. Afdekken met wat oud aquariumgind (beetje uitwassen maar er moeten ook nog bacteriën meegaan). Op de plaats waar de tijgerlotus komt brengen we nog wat extra blauwe klei aan. Daarin planten we de lotus en planten ook de grotere plantengroepen. Deze zetten we vast met wat grind.
 • Rotsformaties en luchtdarmen op hun plaats brengen. Aanvullen met een laagje grof rijnzand. Dit houdt de voedingsbodem goed op zijn plaats.
 • Daarna aanvullen met aquariumgrind. Totale bodemdikte 8 à 10 cm. In de bovenste laag mengen we een flinke dosis ‘Bacterial’.
 • Aquarium voor 1/3 vullen met vers water op 35/40°C. De koude bodem zal dit water onmiddellijk afkoelen. Oud aquariumwater toevoegen totdat de filter terug kan werken.
 • Filter en verwarming zo vlug mogelijk terug opzetten.
 • De planten worden terug ingebracht.
 • Daarna zetten we de vissen terug.
 • Het waterpeil wordt terug op zijn maximum gebracht. Het geeft niet dat we daarvoor vuil water gebruiken. Dit water bevat zeer veel bacteriën en zal sneller voor een biologisch evenwicht zorgen. We voegen nog wat Bacterial toe. Teveel aan bacteriën kan nooit kwaad. Om 11uur 30 stond de aperitief klaar en was ook mijn aquarium terug gevuld!
 
RocketTheme Joomla Templates