FY016.jpg
Heteranthera zosteraefolia - Zeegrasbladig sterrenkruid Afdrukken

Rosaceus Wilrijk

 

Naamverklaring : 

Heteranthera :

 •  Heteros(Gr) = anders, verschilllend
 •  Anthera= helmknop. Duidt er op dat één helmknop van de twee andere verschilt.
  Noot : Een helmknop is het bovenste knopgedeelte van de meeldraad, het mannelijk geslachtsorgaan van planten, dat stuifmeel bevat.

Zostera :

 =een genus behorende tot het zogezegde 'zeegras'

Folium (Lat.) = blad, bladeren zoals Zostera ze heeft.

 

Nederlandse benaming :   Zeegrasbladig sterrenkruid.

 

Herkomst : Brazilië - Bolivië.

 

Uitzicht :

in het aquarium:
 

Smalbladig,lichtgroene plantjes met drie zeer slanke lengtenerven.
Blaadjes zijn 3 - 5 cm lang en ca. 5 mm breed.
Naar boven toe staan de blaadjes dichter tegen elkaar zodat men bij een bovenaanzicht de indruk krijgt op een ster te kijken;
vandaar de Nederlandse naam STERREKRUID.
Bij veel licht, als men de plant laat doorgroeien naar het wateroppervlak, is een doorsnede van 10 cm per ster geen uitzondering.

 

Emers :

Zijn gemakkelijk te kweken in moeraskultuur.

 Deze methode van plantjes vermeerderen kan je terug vinden in onze brochure "Moeraskultuur".

De plant heeft dan wel een ander uitzicht : hij is donkerder groen, is harder en de blaadjes staan een beetje bol (naar de zijkant toe)

 

Verzorging:

Wordt gerekend bij de lichtbehoeftige planten,dus niet teveel drijfgroen.

 Bij te weinig licht zullen de plantjes een uitgerokken uitzicht krijgen omdat ze te snel naar het wateroppervlak (meer licht) willen.

Vandaar de zeer goede resultaten in aquaria met een hoogte van 30 - 35 cm.

 

Watersamenstelling:

Gewoon leidingswater.
Bij A.W.W. is dat een pH ca. 7,8 en een totale hardheid van ca. 10 °DH.

Het plantje komt zeer goed tot zijn recht als het kort wordt gehouden, ca. 5cm en men er zo een 'straatje' mee aanlegd. Volgens gegevens uit de aquariumliteratuur zou Heteranthera zosteraefolia om de week moeten getopt worden. Maar meestal ontbraken verder gegevens over de omstandigheden zoals:

 • Wat was de hoogte van het aquarium.
 •  Welke was de lichtsterkte en de belichtingstijd.
 •  Wat was de lengte van de plant alvorens te toppen.

Om de week toppen vond ik van het goede te veel, daarom ben ik eens gaan testen met volgend resultaat :

dit waren toen de bestaande omstandigheden :

 • Afmeting van het aquarium : 100 X 38 X 38cm minus het zand en het kienhout is de inhoud ca.120 liter
 • Water:A.W.W.= Totale hardheid ca. 11 °DH en een pH van ca. 7.8
 • Licht :2 Gro-lux lampen van elk 20 watt met ca.12 uur brandtijd.
 • Temperatuur : 25°C (+/- 1°C.)
 • Bodemgrond : goed gewassen gekalibreerd Rijnzand;   Geen voedingsbodem.

Bevolking :

 • 20 Neon tetra (Paracheirodon innesi)
 • 20 Vuurneons (Hemigrammus erytrozonus)
 • 15 Roodneuszalmpjes (Hemigrammus rhodostomus)
 • 10 Hyphessobrycon roberti (gelijken op H. rosaceus)

Zoals je ziet, wat een overbevolking! En dan altijd maar zeggen van : 'Zoveel gram vis per liter water.'

Toch heb ik met dit aquarium en zijn bevolking lange tijd weinig of geen problemen gehad. De 40 neons waren nog niet volwassen en de roodneusjes kun je bezwaarlijk vergelijken met Discussen!

Beplanting :

 • Ludwiga repens.
 • Echinodorus horizontalis (als solitair)
 • 2 grote dotten Javamos (Vesicularia dubyana) op het kienhout.
 • een mooi veldje van een 30- 40 Cryptocoryne beckettii
 • een 30 tal Lobelia cardinalis als eerste 'straatje'
 • en een 50 tal Heteranthera zosteraefolia als tweede 'straatje'.

 

Eindelijk komt het dan :

 • op 5 september werd de bak ingericht en beplant. 
  Een straatje met Sterrekruid van ca. 5cm. hoogte werd aangelegd. (uit moeraskultuur.)
 • op 29 september, dus NA 24 DAGEN, hadden de plantjes een hoogte van 10 - 15cm. Ze werden getopt tot op een hoogte van ca. 5cm.
 • op 22 oktober, dus weer NA 24 DAGEN, werden ze 10 - 15cm opnieuw op 5cm. gebracht.
 • op 19 november, NA 28 DAGEN, eenzelfde bewerking als de vorige keren.

BESLUIT :

Volgens de omstandigheden hierboven beschreven, moest ik dus niet elke week, maar wel om de 25 dagen (gemiddeld) toppen.

Dat vroeg me telkens driekwart tot één uur werk. Volgens mij is dit geen onoverkomelijke taak.

Ik heb dit aquarium gedurende enkele jaren, zoals reeds gezegd, draaiende kunnen houden zonder noemenswaardige problemen.

Tot op zekere dag, voor mij nog steeds door een onbekende oorzaak, al mijn Cryptocoryne's begonnen te verslijmen en.... 'Het liedje was uit'.

De bak werd volledig uitgebroken en opnieuw in een nieuw kleedje gestoken. Het is zo dat we bezig blijven en iets kunnen leren.

 

Toch zou ik eenieder willen aanraden om Heteranthera zosteraefolia in zijn planten assortiment op te nemen.
Het plantje is het zeker waard !

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates