FY011.jpg
Zwarte elzenproppen; een natuurlijke waterverzachter Afdrukken

Siervis Leuven 

In het hoekje "Praxis" van het Datznummer van november 1998 pleegt Christian-Peter Steinle een artikel over een natuurlijke waterverzachter die bovendien geen frank kost.
Ik vond het nuttig om jullie laten te genieten van dit speciaal aanbod. 
 
Op vochtige woud- en woudzandgronden, in beemden en op de oevers van stilstaande en vlietende watertjes wassen vaak onopvallende bomen met donkere, ovale bladeren. Bekijkt men ze van naderbij dan valt de grafietkleurige, relatief gladde bast op  die versierd wordt door helle verticale markeringen. Over een dergelijke stam beschikt hier te lande enkel de zwarte els (Alnus glutinosa). Spijtig genoeg komt deze speciale en nuttige boom steeds minder en minder voor. Het wortelgestel van de zwarte els is bijzonder sterk ontwikkeld en dit zowel in de breedte als in de diepte. Daarom is hij ideaal om oevers en bermen op hun plaats te houden. Onder zijn dichte bladerdak groeit er ook schier geen onkruid.

Bovendien beschikt de zwarte els over een bijzonder snelle stofwisseling. Hij produceert veel zuurstof en bindt grote hoeveelheden stikstof uit de lucht die wordt afgevoerd naar de bodem waar het dienst doet als meststof. Vanaf de late herfst tot op het einde van de winter vallen zijn zaden naar beneden. Het is voor talrijke zaadetende vogels een onmisbaar voedsel dat hen toelaat de winter zonder kleerscheuren door te komen. Een kleine mooie vink die in de wintermaanden in kladden op de zwarte els voorkomt wordt trouwens elzensijsje (Spinus spinus) genoemd.

Voor zoetwateraquarianen, die voor hun vissen zacht en zuur water nodig hebben, zijn de vruchten en meer bepaald de elzenpropjes een geschenk uit de hemel. In water zwellen ze lichtjes op en geven looistoffen af die de pH drastisch verlagen. In aquaria waarin elzenpropjes liggen; zinkt de eventueel aanwezige hardheid snel en blijvend weg.
Terwijl turf het water intensief kleurt geven elzenproppen een kleur die vergelijkbaar is met die van acaciahoning. Met die elzenpropjes is het zoals met zoveel huismiddeltjes: niemand weet hoe het werkt, maar het helpt.
Ik verzamel geen afgevallen propjes; ik pluk ze in de winter, spoel ze in koud water schoon, laat ze drogen en stockeer ze.
Als ik ze nodig heb leg ik een handvol op de wateroppervlakte. Deze hoeveelheid kan bij 100 liter leidingwater van 15° dHG en met een pH van 7,5 tot 8,5 de volledige hardheid op twee dagen neutraliseren en op vier dagen de pH laten zinken tot 6,5 of 5,5. Vermits het waterverzachtend effect eerder optreedt dan het aanzuren van het water verdient het aanbeveling om over korte periodes zowel de totale hardheid als de carbonaathardheid te controleren. Wonderlijk genoeg blijft de werking over een tijdspanne van 4 tot 8 weken doorgaan, zelfs al vervangt men wekelijks een derde van het water.

Kleine barbelen, die enkel op zacht en zuur water te kweken zijn, gebruiken vaak de elzenproppen als aflegsubstraat. Pantsermeervallen en appelslakken consumeren ze volledig zonder dat het hun gezondheid schaadt.
Een laatste positieve noot: een aquarium dat behandeld werd met elzenpropjes blijft gespaard van algen!!

 
RocketTheme Joomla Templates