EchinodorusSp.jpg
Desinfectie via ultravioletstralen Afdrukken

 Het gezuiverde water wordt eerst gedesinfecteerd vooraleer het in het distributienet gepompt wordt.  Dit kan door het water te bestralen met ultraviolet-licht (UV).  Deze bestraling veroorzaakt een fotochemische reactie in het erfelijk materiaal, het DNA, van micro-organismen.  Deze uitgelokte DNA-wijziging maakt dat de verdere celvermeerdering en stofwisseling onderbroken wordt.  De levende micro-organismen worden dus als het ware op non-actief gezet.  Ze kunnen geen schade meer aanrichten en op die manier wordt  het water bacteriologisch gezuiverd.

Wat is UV-straling?

UV-stralen zijn energierijke elektromagnetische stralen die in het natuurlijke spectrum van het zonlicht voorkomen.  Ze liggen in het bereik van het onzichtbare korte golflicht, met een golflengte tussen 100 en 400 nm (1 nanometer = 10-9m).

De UV-stralen worden naargelang van hun golflengte als volgt ingedeeld:

  • UV-A: tussen 315 en 400 nm (herkenbaar aan hun 'bruinend' effect op de huid)
  • UV-B: tussen 280 en 315 nm
  • UV-C: tussen 200 en 280 nm
  • UV-Vacuüm: tussen 100 en 200 nm.

Wat is de juiste UV-dosis?

De energie die het DNA ontvangt van het UV-licht, moet voldoende groot zijn en een gepaste golflengte hebben om een onomkeerbare wijziging in de DNA-structuur te veroorzaken.  De gevoeligheidscurve heeft een spectrum dat ligt tussen  250 en 260 nm, met een maximum rond 254 nm.  Dit spectrum ligt in het gebied van het UV-C-licht.

De benodigde UV-dosis wordt dus gedefinieerd als de hoeveelheid energie voor de golflengte van 254 nm toegepast per oppervlakte-eenheid gedurende een bepaalde tijd.  Dit geeft volgende formule: {H = I . t} waarbij 'H' staat voor de UV-dosis, 'I' voor de intensiteit en 't' voor de blootstellingstijd.  De gebruikte eenheid is  joule (J) per vierkante meter (m2) of millijoule (mJ) per vierkante centimeter (cm2) waarbij 1 mJ/cm2 gelijk is aan 10 J/m2.

In België is er momenteel nog geen normering voor de vereiste UV-dosis.  In Duitsland wordt gesteld dat een minimale UV-dosis van 250 J/m2 (25 mJ/cm2) op het einde van de levensduur van de lampen gegarandeerd moet worden. Uw waterbedrijf hanteert de waarde van 400 J/m2 (40 mJ/cm2).  Deze dosis veroorzaakt een veelvoud van beschadigingen aan het erfelijk materiaal van de micro-organismen zodat een herstel nagenoeg uitgesloten is. 

Waar gebruiken wij UV-desinfectie?

Er zijn dergelijke UV-installaties reeds geïnstalleerd in de waterproductiecentra te Mol, Kapellen en Schoten.  Bovendien hebben we een investeringsprogramma lopen waarbij de klassieke desinfectiesystemen met chloor systematisch vervangen worden door UV-desinfectie-installaties.  In tegenstelling tot chloor heeft UV-bestraling immers het voordeel dat er geen product wordt toegevoegd aan het water, waardoor zijn samenstelling onveranderd blijft.  Het gebruik van UV-stralen is bovendien milieuvriendelijker.

 

 
RocketTheme Joomla Templates