Palaemon_serenus_2.jpg
Stro - Het einde van de tunnel ? Afdrukken

Siervis Leuven

Wat de pest was in de Middeleeuwen, is een algenplaag voor de aquariaan: een gesel Gods. Meestal weten we niet hoe we er aangeraken, maar erger is dat we niet weten hoe we ze weer kwijtraken. Er zijn in de handel een resem producten te koop die, via chemische weg, de algen te lijf gaan en ze ook uitroeien. Vaak stellen we echter vast dat deze "uitroeiing" niet ongestraft gebeurt. Hogere planten en groene algen zijn immers zeer nauw met elkaar verwant.

Vele chemische stoffen, die giftig zijn voor algen, zijn dit spijtig genoeg ook voor aquariumplanten. Een bijkomend probleem is, dat door het massaal afsterven van de algen over een zeer korte periode, het water sterk verontreinigd wordt. De afbouw van de afgestorven biomassa vergt bovendien zoveel zuurstof dat de vissen, als er niet snel ingegrepen wordt, sterven aan zuurstofgebrek, aan vergiftiging, of aan allebei. Het zou dus beter zijn als we de algenontwikkeling zouden kunnen afremmen over een langere periode door een natuurlijk product te gebruiken, dat rechtstreeks ingrijpt in de stofwisseling van de algen.

Wel, volgens Dr. Axel Oberbremer is dat product gevonden. Hij citeert in het tijdschrift "Aquarium heute" van november/december 2000, dat Amerikaanse wetenschappers eerder toevallig vaststelden dat een bepaald meer, dat tijdens het voorjaar steevast geteisterd werd door een enorme algengroei, algenvrij bleef omdat een sluikstorter er tonnen stro had in gekieperd.

Het stro werd over een periode van meerdere maanden door celluloseafbouwende bacteriën verteerd, wat duidelijk een algenremmend effect had. De hoge concentraties aan cellulose en lignien (een bestanddeel van de celwanden van houtige planten), die door het rottingsproces van de grote hoeveelheid organisch plantenmateriaal vrijkwamen, zorgden er blijkbaar voor dat er geen algengroei ontstond.

Hoe de vork juist in de steel zit, heeft men tot op heden niet kunnen achterhalen. Voorlopig kan men de specifieke stoffen, die algenremmend werken, nog niet isoleren. Wel kan men in hoogtechnische fermenteringsinstallaties, waarbij men het rottingsproces microbieel opstart en gecontroleerd laat verlopen, een preparaat aanmaken, dat een sterke concentratie van deze stoffen bevat. Bij het begin van een algenplaag zou het dan volstaan om een hoge dosis van deze producten, die rechtstreeks op de stofwisseling van de algen inwerken, aan het water toe te voegen om zo de algengroei af te remmen.

Het is evident dat dit positieve nieuws firma's heeft aangezet om producten te ontwikkelen, waarin dit geconcentreerd stro-fermentaat wordt gebruikt. De firma DUPLA heeft al haar Algo Control Delta op de markt gebracht, die volgens het voornoemd procedé werkt. Dit toestel kost ongeveer 55euro. De bijgeleverde vulling is 3 maanden actief en toereikend voor een bak van 240 liter. Navulpatronen zijn beschikbaar, maar over de prijs hiervan wordt met geen woord gerept.

Als je met groene algen geplaagd zit, zou dit nieuws je als hemelse muziek in de oren moeten klinken, want eindelijk schijnt de redding nabij. Helaas blijkt andermaal niet alle hout timmerhout te zijn. Tarwe-, rogge-, koren-, haver- en gerstestro maken blijkbaar bij rotting specifieke stoffen vrij, die eigen zijn aan de soort. Vaag komt het ons voor dat in het vaktijdschrift " Het Aquarium" reeds jaren geleden melding gemaakt werd van het gebruik van roggestro bij de bestrijding van algen. Een Engelstalig artikel, uit ongeveer dezelfde periode, schreef dan weer een heilzaam effect toe aan gerstestro. Zoals je ziet heb je keuze te over. Omdat gerst waarschijnlijk de oudste graansoort is, opteren wij, de ouden van dagen, uit pure nostalgie resoluut voor gerstestro.

Stro, vroeger onder andere het strooisel bij uitstek voor veestallen, zal in de toekomst misschien een belangrijke rol gaan spelen bij de aanmaak van bestrijdingsmiddelen tegen algen. Zit je nu met blauwe algen, die zoals je ondertussen al weet, in feite geen algen zijn maar een lid uit de familie der Cyanobacterieën, dan kunnen we je voorlopig, buiten het raadplegen van een alchemist, alleen maar zelfkastijding en vasten aanraden en wensen wij je sterkte toe.

 
RocketTheme Joomla Templates