Appelslak.jpg
Visziekten voorkomen is beter dan genezen Afdrukken

           Bron: Zilverhaai Beringen

Elke aquariumliefhebber kent het beeld.
Een prachtig ingericht aquarium, goed evenwicht, elke dag genieten.
En dan………., ziekte in de bak! Gelukkig zijn er goede medicijnen beschikbaar voor de meeste visziekten, maar toch blijft het motto; ‘voorkomen is beter dan genezen'.
Een aantal tips:
Voorkom zoveel mogelijk stressvolle situaties bij de vissen.
Gebruik preventieve middelen om de vissen extra bescherming te geven in situaties van stress (b.v. bij uitvangen of nieuw inrichten van het aquarium).
Controleer nieuwe aanwinsten goed voordat u ze vrij laat in het aquarium.
Let ook op waar u nieuwe vissen koopt. Of dit nu bij een kweker, een winkel of een particulier is, let op de conditie van de (andere) vissen en de aquaria. Als dit een onverzorgde indruk maakt, koop dan uw vissen ergens anders.
Als je de gezondheid van de nieuwe vissen niet vertrouwt, plaats ze dan eerst in quarantaine.
Altijd de nieuwe aanwinsten geleidelijk wennen aan het water van het nieuwe aquarium. Niet alleen voor de temperatuur, ook voor wat betreft de watersamenstelling.
Belangrijk: De eerste dag niet voeren.
Maar, hoe we ook ons best doen, ziekte zal helaas nooit volledig te voorkomen zijn.
En mocht zich ziekte voordoen, dan geldt: hoe eerder u de behandeling in kunt zetten, des te beter is het. Vroegtijdig herkennen van de verschillende visziekten vergroot de kansen voor een succesvolle behandeling. Indeling van visziekten

Bij de behandeling van visziekten is het belangrijk om vast te stellen wat de veroorzaker van de ziekte is. De meeste infectieziektes bij vissen zijn tegenwoordig goed te behandelen als we weten wat de veroorzaker is en de behandeling op tijd gestart wordt. Hoewel de door de ziekte veroorzaakte symptomen op het eerste gezicht sterk op elkaar kunnen lijken, is het belangrijk voor de juiste behandeling om te weten of de ziekte het gevolg is van bij voorbeeld een bacterie infectie of een schimmel infectie.
Dat geldt niet alleen voor de behandeling van de zieke vis zelf, het geldt ook voor de behandeling van het aquarium. Zo moet in bepaalde gevallen het filter blijven aan staan, zodat de filterinhoud mee behandeld wordt, terwijl het in andere gevallen juist verstandiger is het filter buiten de behandeling te houden en tijdens de behandeling ‘kort te sluiten'.
Dit laatste is onder andere het geval bij de behandeling van Witte Stip. De levenscyclus van de parasiet (een protozoa) die ‘Witte Stip' veroorzaakt kent 3 fasen en is schematisch weergegeven in bijstaande figuur.

Bij infectie van de vis ‘boort' de jonge Witte Stip parasiet zich door de slijmhuid van de vis. Daar groeit de Witte Stip uit tot een groter formaat dat met het blote oog duidelijk zichtbaar is. De grote, volgroeide Witte Stip laat los en vormt een soort kapsel, waarbinnen door deling wel zo'n honderd nieuwe jonge parasieten kunnen ontstaan. Deze komen vrij en gaan zwemmend op zoek naar een (nieuwe) vis. Alleen in deze vrij-zwemmende fase zijn de parasieten gevoelig voor medicijnen. Als de jonge Witte Stip parasieten niet tijdig (dat is, afhankelijk van de temperatuur, vaak binnen 48 uur) een gastheer vinden gaan ze dood. De kunst is dus om op de goede momenten (tijdens de juiste fase) de medicijnen toe te voegen.
Dit voorbeeld maakt wel duidelijk dat een goede behandeling gebaseerd moet zijn op kennis van de te behandelen vis en van de te behandelen ziekte. Goede medicijnen moeten dus ook voorzien zijn van een goede gebruiksaanwijzing. Lees deze altijd eerst vóór u met de behandeling begint.
In het algemeen kunnen we (behandelbare) ziekten onderscheiden die het gevolg zijn van infecties door bacteriën, door schimmels, door protozoën, en door wormen. Voor elke groep zijn tegenwoordig goede en selectieve geneesmiddelen beschikbaar.

 
RocketTheme Joomla Templates