pygocentrus_nattereri.jpg
Slakken in het aquarium Afdrukken

 

Slakken vormen voor veel aquarianen een pest. Anderen daarentegen prijzen hun aquariumslakken met veel vuur. Een beestje dat discussies opwekt. Als verdelger van voedselresten en bedorven plantaardige en dierlijke stoffen maken de slakken zich in het aquarium bijzonder nuttig. Ook doordat zij zich te goed doen aan de algen op ruiten en stenen.
Worden de planten echter aangeknaagd, dan worden de slakken met een gans ander oog bekeken! Onze gewone poelslak kan je plantenbestand in geen tijd verwoesten! Het komt er dus op aan de juiste soort slakken te kiezen. Persoonlijk meen ik dat het aanbrengen van inheemse slakken uit poelen en vijvers gevaarlijk is, doordat men tezelfdertijd allerhande ziektekiemen in het aquarium kan brengen.

De laatste jaren wordt de appelslak (Ampullarius gigas) sterk aangeprezen, vooral als biologische bestrijding van ziekten onder onze siervissen. In kwekerijen worden appelslakken samen met de vissen gehouden, waardoor naar het schijnt veel minder visziekten voorkomen. Zij worden in de weekvijvers uitgezet als effectieve opruimers van voedselresten, uitwerpselen van de vissen en de plantenresten. Juist door hun opruimpraktijken dragen zij reeds bij tot de verbetering van het leefmilieu van de vissen, doch er wordt eveneens beweerd dat hun slijmproducten bacterieremmende bestanddelen bevatten, alsook bestanddelen die de vishuid zouden beschermen en versterken.
N.v.d.r.: Het is bekend dat men slakken op een natuurlijke manier kan verdelgen door het houden van Chromobotia macracantha. Deze clownmodderkruiper is een vrij efficiënte slakkeneter. Sommigen proberen het met een stuk aardappel in het aquarium te leggen. Wanneer de slakken op de aardappel afkomen, kan men de aardappel samen met de slakken verwijderen. Bij mij werkte deze methode echter niet al te best.

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates