Pijlgifkikker.jpg
Maylandia aurora Afdrukken


Deze keer hebben we het over een van de mooiste, in het Malawimeer voorkomende rotsbewonende cichlidesoorten, nl. Maylandia aurora.

Nadat deze dieren enige tijd in de handel waren en verkeerdelijk als Pseudotropheus lucerna werden herkend, beschreef Warren E. Burgess de soort als Pseudotropheus aurora (T.F.H., mei 1976 : 52-56). Wat later noemden we de soort als Metriaclima aurora en nu dus Maylandia aurora

 Lichaamsvorm

Relatief hoog lichaam dat zijdelings matig is afgeplat. Het profiel van de kop is te vergelijken met de soorten van het P. tropheops-complex, doch iets minder steil oplopend. Kenmerkend zijn verder de grote ogen.

Kleur en tekening

De afgebeelde vis laat duidelijk het kleurenpatroon van een volwassen mannetje zien, waarbij ook vaag een achttal dwarsbanden te zien zijn. Jonge dieren en wijfjes hebben een grauwgele tot vaalbruin kleur met een achttal dwarsbanden op het lichaam. Een gele vlek in de aarsvin is bij het wijfje meestal minder duidelijk of ontbrekend.

Geslachtsonderscheid

Bij volwassen dieren is er meestal een duidelijke geslachtsverschil. zie hierboven bij kleur en tekening.

Kweek

Zoals alle Mbuna's is ook Maylandia aurora een muilbroedende soort, waarbij uitsluitend het wijfje de broedzorg bedrijft. Een legsel bevat dikwijls een vijftigtal eieren die voor een incubatietijd van ongeveer 3 weken door het wijfje in de muil worden gehouden. Als de jongen dan worden vrijgelaten meten ze ongeveer 1 cm en gaan zelfstandig hun verdere weg. Door hun grauwbruin gestreept patroon zijn ze goed beschut wanneer ze zich bij enig gevaar in de nauwste spleten terugtrekken.

Water

Bij voorkeur met waarden die de natuurlijke omstandigheden benaderen : pH 7,2-8,6; hardheid 6-15 DH en een temperatuur rond 25ºC.

Voeding

In de natuur worden ze gewoonlijk in scholen aangetroffen terwijl ze zich boven rotsen en zandbodems met plankton voeden. 
Zijn niet al te kieskeurig, vermijd echter "rood" voedsel waarbij ik o.a. denk aan rode muggenlarven; het spijsverteringsstelsel is daartoe niet aangepast.

Gedrag

Analoog met aanverwante soorten vechten mannetjes van Maylandia aurora om de dominantie met als gevolg dat gewoonlijk slechts één mannetje de volledige kleurenpracht laat merken. Het is wel aan te raden meerdere wijfjes tezamen te houden in combinatie met andere Mbuna-soorten.

Aquariuminrichting

Een niet te klein aquarium met rotsformaties, opgebouwd van op de bodem, geniet de voorkeur. Een redelijk gedeelte van de bak mag voorzien worden als zandvlakte

Gelijkende soort

In de handel wordt ook een soort aangeboden onder de naam "Maylandia hajomaylandi ( voorheen:"greberi"). Bij een eerste blik zou deze met Maylandia aurora kunnen verward worden, omdat het kleurenpatroon haast identiek is, alhoewel de gele tinten van Maylandia aurora bij "M. hajomaylandi" meer naar oranje neigen. Verder lijkt het kopprofiel van "M. hajomaylandi" meer op dat van Maylandia zebra, licht ingedeukt ter hoogte van de ogen.

 

 
RocketTheme Joomla Templates