FY018.jpg
Mazarunia ; Het geslacht Afdrukken

Het geslacht Mazarunia !

Mazarunia is een soort die tot de dag van vandaag bijna onbekend was. De soort komt voor in de waters van Guyana, het vroegere British Guyana, in het Noord-Oosten Zuid-Amerilka.
De Specimen die Kullander tot zijn beschikking had om de soort te beschrijven, kwamen van de collectie van Patrick de Rham. Deze had ze gevangen in 1982 in de rivier de Mazarun.

Maar in 1982 wist men dat dit een nieuw genus was. De specimen, twee, die beschikbaar waren, waren echter niet meer in heel goede staat om een juiste bepaling en beschrijving te geven van dit nieuwe genus. Het duurde tot 1990 eerdat er een echte wetenschappelijke beschrijving werd vrijgegeven van deze vissen. Karakteristiek ligt deze vis heel dicht tegen de Crenicara’s. Men moest dus echt zekerheid hebben dat het hier over een nieuwe soort ging.

Wat is nu Guyana? Het is het meest Westelijk van de drie Guayana landen in het Noord-Oosten van Zuid-Amerika. In het Noord-Westen grenst dit aan Venezuela. In het Westen en het Zuiden aan Brazilië.
In het Oosten ligt Suriname en aan het Noorden ligt de Atlantische Oceaan. De naam van het land komt van een vroegere indianen stam. Guainàzes, wat wil zeggen 'respectable people'. Guyana is een vrij vlak land met veel koloniale invloeden.

Terug naar de vis nu. Tot nu komt deze alleen voor in de rivier Rio Mazarun in Guyana. De gevangen soorten komen uit een gebied tegen het kleine stadje Kamarang. De bevolking daar bestaat voor het grootste gedeelte uit indianen. Het zoeken naar goud, en rubber industrie zijn hun grootste werkzaamheden.
De lengte van de mannelijke vis is tussen de 5 en 6 cm. Dit is wel gemeten zonder de staartvin.(SL) het vrouwtje een halve cm minder. Met staartvin komen we aan een goede 8 cm. (TL)

Over het algemeen is de rivier zanderig, met hier en daar een paar steenpartijen in het water. Het biotoop van deze kleine visjes ligt dus in het zand waar ze holen maken en tussen de stenen aan de oevers van de rivier.

Het visje is niet de kleurijkste vis die er is. Ook tussen mannetjes en voruwtjes is er niet veel verschil te zien. Het vrouwtje zal iets smaller blijven en het mannetje zal een iets mooiere rugvin hebben. Deze visjes met kleine mond en rugvin met blauwe schijn, kan op veel gebieden een beetje vergeleken worden met de crenicara soorten. Hun gedrag is vergelijkbaar. Van kweken in gevangenschap is er tot de dag van vandaag nog niets bekend.

Vrije vertaling uit het boek South American Dwarf Cichlids.

 
RocketTheme Joomla Templates