FY004.jpg
Een Botia speciaalaquarium Afdrukken

Pristella Schoten

Biotoopvoorbeeld

De oever van een langzaam stromende beek of rivier valt steil naar beneden. De talrijke holten en boomwortels die uitsteken in het water vormen goede schuilplaatsen.
Javavaren zal op de boomwortels wortelen. In de regentijd zullen deze onder water staan, terwijl zij in de droge periode boven water welig opgroeien in de vochtige lucht.

Het aquarium

Geef ze een ruim aquarium, bijvoorbeeld 1,40x0,40x0,40m. De breedte van de bak is belangrijker dan de hoogte en zal ons ook in staat stellen meer het uitzicht van een beekbedding te bekomen. Een zachte  donkere bodem lijkt het meest op de natuurlijke riviergrond. De bodem bedekken we met ongewassen grind (3mm) met daarboven gewassen grind. Zeker niet te scherp van structuur daar er graag over de bodem gescharreld wordt. Geef de voederplaats een ietwat zanderige bodem.
In de beek, waar meestal de grond onder de wortels weggespoeld is, maken de vissen zoals reeds gezegd dankbaar gebruik van de geboden schuilplaatsen. Langs de achterwand kunnen we leistenen opbouwen in de vorm van een horizontaal bouwwerk, vol met schuilplaatsen. Enige stevige kienhoutwortels en stukken kienhout vervolledigen onze dekoratie. Leg het kienhout niet los over de bodem verspreid, maar stapel het echter op elkaar. Ook de vele spleten hiertussen zijn zeer goede schuilplaatsen.

Gebruik je geen achter- of zijwanden, dan kun je de ruiten best zwart verven. Zo lijkt de bak dieper en bovendien zullen we geen licht reflecteren. Aan de wanden en delen van de achterzijde, voorzien we een dichte forse beplanting met in de middenzone de nodige zwemruimte. Een te sterke belichting wordt zeker niet op prijs gesteld daar ze zoals gezegd, ietwat lichtschuw zijn en de meesten  zijn in de schemering actief.

Watersamenstelling

Het water liefst niet harder dan 10 DH. Regelmatig water verversen met niet te hard, helder en zuurstofrijk water, heeft  een gunstige invloed op de groei.
Een temperatuur van omstreeks 24°C houdt hen steeds in goede conditie. Wel verdragen ze hogere temperaturen. Het best houden we geen andere kleine bodembewoners in hetzelfde aquarium.

Geschikte planten

  • Javavaren: Ze liggen graag tussen de wortels ervan.
  • Eikenbladvaren: Geeft veel schaduw
  • Aponogeton undulatus: Vormt met zijn lange gesteelde bladeren een soort zuil waarbinnen de Botia's toch de nodige zwemruimte hebben.
  • Cryptocoryne affinis : sluit het doorzicht in het onderste deel van het aquarium.
  • Cryptocoryne cordata:Lange bladeren naar het wateroppervlak.

 

 
RocketTheme Joomla Templates