Cichlasoma01.jpg
Anatomie van een koraalvis-kweekstation Afdrukken
Geschreven door Robert Brons   

verschenen in Datz 5/2002,
vertaling uit Engels door Kai Stawikowski
vrije vertaling door Bart De Beuckelaere

 

In deze episode verneemt U waarom het succesvol nakweken van zeevissen reeds bij de voeding van de ouderdieren begint.

Succes bij het nakweken van rifvissen is niet alleen een kwestie van in een kweekbak met vislarven op het juiste tijdstip, te voeren met het juiste planktonorganisme.
Een belangrijk aandeel in het toekomstige succes, of de tegenslag worden reeds bepaald bij de vorige generatie, de ouders van de ongeboren larven.

Moderne research heeft aangetoond dat de voeding en de gezondheid van de ouderdieren, de gemiddelde kwaliteit en overlevingskans van het jongbroed beïnvloeden, en dus Uw kans op nakweeksucces. Goede kennis van de visvoeding is daarom zeer belangrijk voor de viskweker - en natuurlijk ook voor de liefhebber, want verkeerd gevoerde vissen zijn niet optimaal gekleurd, vertonen dikwijls hun natuurlijk gedrag niet meer en zijn vatbaarder voor ziekten.

Elke aquariaan moet daarom over de basisgereedschappen en methodes van de succecvolle viskweek leren en ervan profiteren.

Hoe men geen succes heeft:

Weliswaar spreken zowel liefhebbers als professionele kweker over "succesvol nakweken". Maar het is duidelijk dat dit begrip dikwijls niet objectief gebruikt wordt en er dikwijs grote verschillen in de betekenis van deze uitdrukking zijn.

Een "beginnende" amateur-viskweker mag natuurlijk zijn eerste kweekresultaat met enkele opgroeiende jongen als "geslaagd" beschouwen, maar deed een professioneel hetzelfde ging hij waarschijnlijk snel bankroet, omdat hij eenvoudigweg niet genoeg jongen voor de verkoop zou hebben nagekweekt.

Omdat het zeer onfair is, amateurs en professionelen te vergelijken, en omdat elke poging van liefhebbers ongetwijfeld respekt verdient alleen al voor de moeite die men doet, is het voor de verder ontwikkeling van de amateur-kweek nuttiger "succes" in getallen uit te drukken, zodat de resultaten vergeleken en eventueel kunnen worden verbeterd.

Dat heeft niet alleen een gunstige invloed op de communicatie tussen kwekers onderling, maar ook voor de individuele kweker.
Het is alleen mogelijk om te beoordelen, of resultaten verbeteren, als het "succes" van vorige pogingen gemeten wordt.
Bovendien kunnen twee kwekers hun succes enkel vergelijken, wanneer ze beide hun resultaten op een objektieve basis gemeten hebben. Professionelen gebruiken het "overlevingspercentage" van de vislarven als objektieve maatstaf.

 
RocketTheme Joomla Templates