Ghana_red.jpg
Ongewervelden zijn geen planten Afdrukken

Skalaar Torhout

Bij een zeeaquarium maken mensen nog dikwijls de foute redenering dat koralen en anemonen aanzien worden als planten. Op het eerste zicht lijkt dit wel zo, maar niets is minder waar. Het zijn wel degelijk dieren meerbepaald lagere dieren en ze worden gerekend tot de ongewervelden omdat ze geen wervelkolom bezitten.

De meeste koralen en anemonen zijn kolonievormend dus niet één exemplaar, maar in de natuur vindt men hele velden van een welbepaalde soort, ook in het aquarium vindt men die kolonievorming terug zo moet ook de verzorger regelmatig ingrijpen en delen verwijderen wil hij zijn aquarium en de soort onder controle houden. Er zijn koraalsoorten die zoöxantellen, bezitten dit zijn groene microalgen die in het vlees van hun gastheer verblijven en door middel van lichtopname stoffen uitwisselen, zo wordt koolstofdioxide geabsorbeerd en omgezet in zuurstof ook stikstof en fosforhoudende stoffen worden omgezet tot voedingsstoffen voor het koraal. Hier is dus ook sprake van een fotosynthese proces net zoals we bij de bomen en planten op het land kennen. Er bestaan ook koralen waarbij deze zoöxantellen ontbreken en deze diertjes moeten dan handmatig en met regelmaat gevoederd worden door de verzorger. (Nvdr: dit zijn geen dieren die je als beginnende zeeaquariaan in huis moet halen bvb. aardbeikoraal).

Anemonen gaan dan op een heel andere manier te werk om hun voedsel te verkrijgen, zo hebben zij netelcellen die ze gebruiken om kleine of grotere dieren naargelang de omvang van de anemoon te verlammen en zodanig via hun mondopening op te peuzelen. Sommige anemonen kunnen hun tentakels (vangarmen) centimeters laten uitkomen en ze kunnen die ook helemaal intrekken bij gevaar. Pas op, als je een combinatie wilt maken van deze dieren,  dien je rekening te houden met het netelend effect van de anemonen.

Sommige anemonen verplaatsen zich tot ze een goed plaatsje gevonden hebben die in grote mate van de stroming afhangt, ze kunnen het hele aquarium rondtrekken en alles netelen wat ze passeren met alle gevolgen voor u koralen. Hetzelfde geldt voor anemonen die een kolonie vormen naarmate ze groeit en dichter komt bij u koraalsoorten worden die geneteld er worden zelfs netelcellen afgeven! Daarom als tip: breng eerst de anemonen in en later koralen. Koralen en anemonen vindt men in talloze vormen en kleuren (hier enkele families) zo hebben we;

  • De lederkoralen (Alcyoniidae)
  • De sterpoliepen (Clavulariidae)
  • De buisjeskoralen (Xeniidae)
  • De korstanemonen (Zoanthidae)
  • De schijfanemonen (Discosomatidae)
  • De symbiose-anemonen (Stichodactylidae)
 
RocketTheme Joomla Templates